Utbildningar

Jag kommer nu sluta med att genomföra utbildningar om BAB i egen regi. Däremot kan jag fortfarande anlitas för information och föreläsningar om BAB. Jag kommer också att fortsätta samarbetet med Hjälpmedelscenter Sverige (www.hmcsverige.se)  

Hör av dig på mail om du vill ha mer info eller anlita mig:  lj-utbildning@bredband.net 

 

 

Utbildningsdag om bostadsanpassning

LJ-Utbildning kan anlitas för utbildningsdagar om t ex bostadsanpassning. Det kan vara för handläggare, intygsskrivare, politiker, chefstjänstemän m.fl. Kontakta mig om du/ni är intresserade.

 

 

Utbildning om tillgänglighet, boende m.m.

LJ-Utbildning kan även anlitas för utbildningsdagar om andra frågor som rör tillgänglighet. Det kan gälla boendet för äldre och vad som krävs för att det ska fungera i framtiden. Det kan gälla tillgängligheten i plan- och bygglagstiftningen. Det kan gälla enkelt avhjälpta hinder. Kontakta mig om du/ni är intresserade.