Utbildningar

Öppna utbildningar om BAB på gång

En BAB-utbildning genomförs den 25 - 26 september 2019 i Halmstad. 

Hör av dig på mail:  lj-utbildning@bredband.net om du vill ha inbjudan.

 

 

Innehåll i dessa utbildningar

Utbildningen i bostadsanpassning är en tvådagarskurs och en genomgång och diskussion om regler, praxis, tolkning och tillämpning av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag och nyheter diskuteras särskilt. Gränsdragningar. Intygsskrivning och roller i handläggningen. Hantering av bidragen, sekretess m.m.

Utbildning om PBL och bostadsanpassning. Behovet av bostadsanpassning påverkas i hög grad av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas. Följs bygglagstiftningen är behovet av anpassning litet. Utbildningen går igenom vilka krav som ställs i bygglagstiftningen på bostäder relaterat till bostadsanpassning. Utbildningen vänder sig till handläggare av BAB, tjänstemän och politiker som arbetar med byggnadsnämndsfrågor m.fl.

Utbildningsdag om bostadsanpassning

LJ-Utbildning kan anlitas för utbildningsdagar om t ex bostadsanpassning. Det kan vara för handläggare, intygsskrivare, politiker, chefstjänstemän m.fl. Kontakta mig om du/ni är intresserade.

 

 

Utbildning om tillgänglighet, boende m.m.

LJ-Utbildning kan även anlitas för utbildningsdagar om andra frågor som rör tillgänglighet. Det kan gälla boendet för äldre och vad som krävs för att det ska fungera i framtiden. Det kan gälla tillgängligheten i plan- och bygglagstiftningen. Det kan gälla enkelt avhjälpta hinder. Kontakta mig om du/ni är intresserade.