Välkommen!

LJ-Utbildning arbetar med frågor som rör bostadsanpassning och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

 

Bildnamn Bildnamn Nybyggt i Hammarby Sjöstad, Stockholm

Öppna utbildningar som LJ-Utbildning genomför eller utbildningar/informationsdagar som LJ-Utbildning anlitas för.

 

Utbildningar/informationsdagar om äldres boende i framtiden, om tillgängligheten i plan- och bygglagstiftningen, om enkelt avhjälpta hinder m.m. 

                            

En handbok om bostadsanpassning för att kunna användas i det dagliga arbetet med handläggning av bostadsanpassningsbidraget och som informations- och utbildningsmaterial.

 

Hur organisera verksamheten med bostadsanpassningsbidraget. Hur kan en handläggningsprocess byggas upp.