Organisation av BAB-verksamheten

BAB-Guiden kan med sin information hjälpa till med organisationen för handläggning och hantering av bostadsanpassnings-ärenden. En handläggning ska förutom att vara formellt riktig och rättssäker för enskilda också vara effektiv och så enkel som möjligt. En effektiv organisation bygger på en process med samverkan mellan handläggare, intygsskrivare och sakkunnig.

LJ-Utbildning kan också fungera som bollplank och rådgivare vid uppbyggnaden av processer.