Om LJ-Utbildning

LJ-Ubildning, Leif Jalenius arbetar med frågor som rör utbildning och information om bostadsanpassning och tillgänglighet för personer med funktionsvariation. 

Jag är arkitekt och har många års erfarenhet av arbete med tillgänglighet och bostadsanpassning. Först på Handikappinstitutet och därefter som chef för Stockholm stads bostadsanpassningsavdelning. Jag har medverkat i flera statliga utredningar inom tillgänglighetsområdet samt har under 13 år varit ordförande för FKBo (Föreningen kommunalt bostadsstöd) som är en intresseförening för landets bostadsanpassare. De senaste 15 åren har jag arbetat med utbildning för handläggare, intygsskrivare m fl.

 

LJ-Utbildning och GDPR

LJ-Utbildning (Leif Jalenius) är en enskild firma som arbetar med utbildning om bostadsanpassning och om tillgänglighetsfrågor i bygglagstiftningen. LJ-Utbildning arbetar med att genomföra utbildningar i dessa ämnen antingen i egen regi genom inbjudningar eller genom att av kommuner eller landsting eller andra bjuds in för att föreläsa. LJ-Utbildning ger dessutom ut en handbok i bostadsanpassning, BAB-Guiden. Boken tas fram av Leif och försäljs direkt av LJ-Utbildning.

LJ-Utbildning är mån om att dina personuppgifter inte sprids eller finns i register. LJ-Utbildning använder FKBo:s medlemsregister eller intresseanmälningar från enskilda för inbjudningar och för att informera.Medlemmarna i registret har gett sitt samtycke.

De uppgifter LJ-Utbildning  använder är namn och mailadress till personens arbetsplats. För deltagare i utbildningar upprättas en deltagarförteckning med namn och kommuntillhörighet samt en lista över fakturaadresser (arbetsplatser) till deltagarna.

Deltagarlistorna raderas när fakturor för deltagande betalats.