Om LJ-Utbildning

LJ-Ubildning består av Leif Jalenius och arbetar med frågor som rör bostadsanpassning och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. En stor del av verksamheten ligger på utbildningar både i egen regi och genom att anlitas av t ex kommuner eller landsting. 

Jag är arkitekt och har många års erfarenhet av arbete med tillgänglighet och bostadsanpassning. Först på Handikappinstitutet och därefter som chef för Stockholm stads bostadsanpassningsavdelning. Jag har medverkat i flera statliga utredningar inom tillgänglighetsområdet samt har under 13 år varit ordförande för FKBo (Föreningen kommunalt bostadsstöd) som är en intresseförening för landets bostadsanpassare. I nu 15 år har jag arbetat med utbildning. Ca 4-5000 intygsskrivare, handläggare m fl har deltagit i mina utbildningar runt om i landet.

 

LJ-Utbildning och GDPR

LJ-Utbildning (Leif Jalenius) är en enskild firma som arbetar med utbildning om bostadsanpassning och om tillgänglighetsfrågor i bygglagstiftningen. LJ-Utbildning arbetar med att genomföra utbildningar i dessa ämnen antingen i egen regi genom inbjudningar eller genom att av kommuner eller landsting eller andra bjuds in för att föreläsa. LJ-Utbildning ger dessutom ut en handbok i bostadsanpassning, BAB-Guiden. Boken tas fram av Leif och försäljs direkt av LJ-Utbildning.

LJ-Utbildning är mån om att dina personuppgifter inte sprids eller finns i register. LJ-Utbildning använder FKBo:s medlemsregister eller intresseanmälningar från enskilda för inbjudningar och för att informera.Medlemmarna i registret har gett sitt samtycke.

De uppgifter LJ-Utbildning  använder är namn och mailadress till personens arbetsplats. För deltagare i utbildningar upprättas en deltagarförteckninf med namn och kommuntillhörighet samt en lista över fakturaadresser (arbetsplatser) till delatagarna.

Deltagarlistorna raderas när fakturor för deltagande betalats.