BAB-Guiden

I BAB-Guiden har jag samlat de erfarenheter jag har efter många års arbete med bostadsanpassning. BAB-Guiden är tänkt att fungera som handbok i det dagliga arbetet med hantering och handläggning av bostadsanpassningsärenden. Den är också tänkt att fungera som läromedel för alla som vill förbättra sin kunskap om bidraget och om bostadsanpassning.

BAB-Guiden innehåller frågor om tolkning och tillämpning av regler, om handläggning, om rollfördelning mellan intygsskrivare och handläggare, om intygsskrivning, om administration, om gränsdragningsfrågor, om plan- och bygglagstiftning m.m.

BAB-Guiden är en bok på ca 270 sidor. BAB-Guiden 2019 bygger på den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag och regeringens intentioner med den nya lagen.

Vill du ha ha mer information skicka ett mail till mig: lj-utbildning@bredband.net