Välkommen!

LJ-Utbildning arbetar med frågor som rör bostadsanpassning och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

 

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Nybyggt i Hammarby Sjöstad, Stockholm

Utbildningar/informationsdagar om BAB och tillgänglighet som LJ-Utbildning anlitas för.

 

En handbok om bostadsanpassning för att kunna användas i det dagliga arbetet med handläggning av bostadsanpassningsbidraget och som informations- och utbildningsmaterial.